Aktualności

Ogłoszenia dla odbiorcy

Więcej

Informacja dot. sposobu kontaktu z Zakładem

Więcej

Informacja dot. odczytu wodomierzy

Więcej

Informacja dot. godzin pracy BOK

Więcej

Informacja dot. godzin otwarcia kasy

Więcej

Informacje o planowanych i nieplanowanych wyłączeniach wody

Więcej

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Podmiejska 3