Informacja dot. sposobu kontaktu z Zakładem

 

Klienci Zakładu obsługiwani są według następujących zasad:

  • korespondencyjnie przez operatora pocztowego na adres: Zakład Wodociągów
    i Kanalizacji Spółka z o.o. Podmiejska 3 w Drawsku Pomorskim, 78-500 Drawsko Pomorskie,
  • osobiście w siedzibie Zakładu
  • elektronicznie e-mail: zwikdrawsko@post.pl
  • telefonicznie   94 36 334 67,   94 36 326 80,
  • przez skrzynkę podawczą: do Państwa dyspozycji przygotowaliśmy skrzynkę podawczą, zamontowaną przy drzwiach wejściowych do biura.

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje w zakresie:

  • warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej prosimy o telefon pod numer: 94 36 300 94   94 36 300 98
  • złożenia wniosku o zawarcie umowy, odczytu stanu wodomierza, reklamacji faktury itp., prosimy o telefon na numery: 94 36300 93,   506 459 541502 761 901
  • wyjaśnienia zaległości płatniczych, wezwań do zapłaty itp., prosimy o telefon pod numer: 94 36 300 93 lub 502 761 901

Zgłoszenia awarii przyjmowane są przez Pogotowie Techniczne pod numerami telefonów: 501 336 878 lub 501 337 026

 

 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Podmiejska 3