Informacja dot. sposobu kontaktu z Zakładem

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo Pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim  w okresie
od 25 stycznia 2022 r. do 28 luty 2022 r. wprowadzone zostają ograniczenia w funkcjonowaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim polegające m.in. na  ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów.
Klienci Zakładu obsługiwani będą wyłącznie zdalnie według następujących zasad:

  • korespondencyjnie przez operatora pocztowego na adres: Zakład Wodociągów
    i Kanalizacji Spółka z o.o. Podmiejska 3 w Drawsku Pomorskim, 78-500 Drawsko Pomorskie,
  • elektronicznie e-mail: zwikdrawsko@post.pl
  • telefonicznie   94 36334 67,   94 36 326 80,
  • przez skrzynkę podawczą: do Państwa dyspozycji przygotowaliśmy skrzynkę podawczą, zamontowaną przy drzwiach wejściowych do biura.

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje w zakresie:

  • warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej prosimy o telefon pod numer: 94 36 300 94   94 36 300 98
  • złożenia wniosku o zawarcie umowy, odczytu stanu wodomierza, reklamacji faktury itp., prosimy o telefon na numery: 94 36300 93,   506 459 541502 761 901
  • wyjaśnienia zaległości płatniczych, wezwań do zapłaty itp., prosimy o telefon pod numer: 94 36 300 97 lub 94 36 300 95

W szczególnie uzasadnionych wypadkach bezpośrednia obsługa Klientów prowadzona będzie WYŁĄCZNIE po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami Wydziału w ustalonym terminie przy bezwzględnym stosowaniu środków osobistego zabezpieczenia w postaci zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki i zdezynfekowanie rąk środkiem odkażającym.

Zgłoszenia awarii przyjmowane są przez Pogotowie Techniczne pod numerami telefonów: 501336878 lub 501337026

Za powstałe utrudnienia w kontakcie PRZEPRASZAMY!

 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Podmiejska 3