Informacja dot. odczytu wodomierzy

  • Odczyty wodomierzy dokonywane są według ustalonych okresowo powtarzalnych tras. W strefie Klienta zamieściliśmy grafik odczytów na okres od czerwca do grudnia 2022 r. Jednocześnie informujemy, że terminy odczytów mogą ulec zmianie o czym będziemy informować w zakładce „Strefa dla Klienta” -> „Wodomierze”.
  • Odczyty wodomierzy należy zgłaszać na dzień przed planowanym odczytem: osobiście w Dziale Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerami 94 363 00 93 oraz 506 459 541 lub drogą elektroniczną na adres: odczyty@zwikdrawsko.home.pl.
  • Każdy Odczytywacz posiada upoważnienie do dokonywania odczytów podpisane przez Prezesa Spółki.
  • W przypadku obecności odbiorcy w dniu planowanego odczytu, odczytywacz po odczytaniu wodomierza wystawia i doręcza fakturę.
  • Nieobecność odbiorcy w czasie odczytu jest traktowana, jako stan awaryjny wodomierza. W tym przypadku zużycie wody jest ustalane ze średniego zużycia z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych. Na podstawie tak ustalonego zużycia wody zostanie wystawiona faktura.

Korekta tej faktury może być sporządzona po dokonaniu odczytu faktycznego stanu wodomierza przeprowadzonego przez pracownika ZWiK

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Podmiejska 3