Ogłoszenia dla odbiorcy

Ogłoszenie

Informujemy, że zgodnie z decyzją wydaną dn. 06.02.2024 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z dniem 07.03.2024 r. następuje zmiana taryf i cen za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie.

Aktualne taryfy i ceny udostępniamy w Strefie dla klienta w katalogu Taryfa – cennik.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Podmiejska 3