Informacje o planowanych i nieplanowanych wyłączeniach wody

W trakcie realizacji

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Podmiejska 3