Dane teleadresowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Podmiejska 3
78 – 500 Drawsko Pomorskie

NIP:253 – 00 – 88 – 877
Regon: 331101673
KRS: 0000057523
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego 31 166 000,00 PLN

Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie
27 1020 2847 0000 1502 0005 9667

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026

Nazwisko Imię i nazwisko tel. bezpośr.
ZARZĄD
Prezes Zarządu Arnold Kraska 94 36 300 92
KADRY/PŁACE
Specjalista ds. kadr i spraw pracowniczych Wioleta Chalaba 94 36 300 90
 OBSŁUGA KLIENTA
Inspektor ds. sprzedaży Ewa Lenk

94 36 300 93

506 459 541

Referent ds. umów i rozliczeń Agnieszka Kamińska 94 36 300 93
502 761 901
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Główny Księgowy Anna Walotek 94 36 300 99

Starsza Księgowa

Referent działu. finansowo-księgowego

Kinga Bakuła

Anna Czerwińska

94 36 300 95

94 36 300 95

Inspektor  ds. księgowo-administracyjnych Lucyna Turowska 94 36 300 97
DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan. Piotr Szocik 94 36 300 94
Inspektor działu eksploatacji sieci wod.-kan. Paweł Ochman 94 36 300 98
DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska Jarosław Łepek 94 36 300 91
INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Podmiejska 3