Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Zakładu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt do Koordynatora ds. dostępności w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim:

Leszek Andrukianiec pokój nr 3

tel. (94) 3630091

email : l_andrukianiec@zwikdrawsko.home.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Podmiejska 3