Organy Spółki

ZARZĄD ZAKŁADU

Zarząd Zakładu jest jednoosobowy:
Prezes Zarządu – mgr inż. Piotr Matusiak

Prezes Zarządu Spółki został powołany Uchwałą nr 7/2020 Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim z dnia 15 kwietnia 2020 roku

RADA NADZORCZA

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
1) Pan Marek Smekot – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Pan Zbigniew Worsowicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Pan Filip Sztukiel – Sekretarz Rady Nadzorczej

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.
Do czasu objęcia udziałów przez osoby trzecie funkcje Zgromadzenia Wspólników sprawuje Burmistrz Drawska Pomorskiego.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Podmiejska 3