Przedmiot działalności

Przedmiot działalności / Zadania spółki

1)    Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

2)    Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

3)    Roboty związane z budową rurociągów,

4)    Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych,

5)    Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

6)    Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Podmiejska 3