DRAWSKO POMORSKIE

Sprawozdanie z badań próbki pobranej 08.03.2022r.

Punkt poboru: Suliszewo

Jarosław Łepek

Sprawozdanie z badań próbki pobranej 20.04.2022r.

Punkt poboru: Nętno

Jarosław Łepek

Sprawozdanie z badań próbki pobranej 05.05.2022r.

Punkt poboru: Drawsko Pom.

Jarosław Łepek

Sprawozdanie z badań próbki pobranej 13.06.2022r.

Punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody

Jarosław Łepek

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Podmiejska 3