Wnioski i oświadczenia

Oświadczenie o rozpoczęciu świadczenia usług przed upływem terminu odstąpienia od umowy

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dla klientów

protokół montażu wodomierza

Wypowiedzenie umowy

WNIOSEK O WARUNKI TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Podmiejska 3